fbpx
esecos logga

De 5 viktigaste KPI för en framgångsrik e-handel

De 5 viktigaste KPI för en framgångsrik e-handel

Hur mäter ni era mål?

En lyckad e-handel når sällan sin framgång av ren slump, utan är ofta ett resultat av många medvetna insatser och val. Däribland ett kontinuerligt arbete med optimering av logistik, prestanda och lönsamhet. För att kunna mäta framgången krävs dock en utgångspunkt, tydliga mål och mätvärden, KPI, som kan bekräfta om man uppnått målen eller inte. 

I det här blogginlägget kommer vi därför att utforska några viktiga KPI:er som e-handelsföretag bör ha med sig när de utvärderar effektiviteten och lönsamheten hos sin verksamhet. 

Key Performance Indicators

När man pratar mätvärden brukar man prata om KPI (Key Performance Indicators), vilket innebär kvantifierbara indikatorer för framgång. Det vill säga konkreta mätvärden som kan följas upp och peka på hur det går i verksamheten. 

Det finns en mängd olika KPI:er och det kan vara svårt att sålla ut de viktigaste. Här nedan går vi igenom ett antal KPI:er att hålla ett extra öga på som just e-handlare!

Viktiga KPI för e-handlare

Genomsnittlig tid för orderhantering

Hur lång tid tar det egentligen att hantera en order från start till mål? Att mäta den totala tiden det tar för en order att behandlas, plockas, packas och skickas till kunden ger er en bra indikation på eventuella flaskhalsar.

Genom att kontinuerligt utvärdera och optimera detta mätvärde möjliggör ni snabbare processer, vilket leder till en förbättrad kundupplevelse.

Returgraden

Kanske en av de viktigaste KPI:erna att hålla koll på som e-handlare för att arbeta mer proaktivt. Returgraden mäter den andel av produkter som returneras av kunderna. En hög returgrad, måste inte, men kan ofta indikera problem med produktkvalitet, felaktiga produktbeskrivningar, dröjsamma leveranstider eller andra faktorer som bidrar till missnöje hos kunden.

Håller ni ett öga på returgraden kan ni identifiera mönster och trender i returerna direkt när de uppstår, för att göra proaktiva åtgärder i tid. Kanske är det ofta samma vara som returneras, eller produkter från ett specifikt varumärke som aldrig lever upp till förväntningarna?

Konverteringsgraden på webshopen

Med konverteringsgraden kan ni mäta andelen besökare på er webshop som genomför ett köp. Konverteringsgraden är dock ett resultat av många faktorer, exempelvis webshopens laddningstid, användarvänlighet på sidan, tillgängliga betalalternativ och avvikelser i lager, med mera. 

Genom att följa mätvärdet kan ni dock enklare se mönster och dra paralleller till ändringar på webshopen eller andra uppdateringar. En optimerad konverteringsgrad leder trots allt till ökad omsättning i slutändan!

Kostnad för sålda varor (COGS)

Kostnaden för era sålda varor (även kallat COGS från engelskans cost-of-goods-sold) är den totala kostnaden för att sälja era varor. Detta inkluderar allt från kostnaden av produkten i sig till lagerkostnader, personalkostnad för att plocka och packa dem och återförsäljare – med andra ord alla kostnader. 

COGS som mätvärde innebär helt enkelt att hålla koll på effektiviteten vad gäller kostnadsstyrning, prissättningsstrategier och inköpsprocesser, med mera. Att följa det i realtid kan hjälpa dig att fatta mer välinformerade finansiella beslut. Ju bättre COGS-marginaler du skapar, desto mer ökar du verksamhetens lönsamhet.

Mät Kundnöjdhet med NKI & NPS

Kundnöjdhet är grundläggande för alla framgångsrika e-handelsföretag. Genom att övervaka kundnöjdhetsnivåer kan du få värdefulla insikter om hur ni som företag och era produkter uppfattas av kunderna. Eftersom en nöjd kund är mer benägen att göra återkommande köp, rekommendera ditt varumärke och bidra till företagets tillväxt – är detta ett otroligt viktigt mätvärde att ha i åtanke.

Kundnöjdhet i generella termer är dock ett väldigt kvalitativt mätvärde, det vill säga går inte att mäta med siffror utan snarare via undersökningar och recensioner. Det ni kan mäta som en KPI är dock ert Nöjd Kund Index (NKI) och Net Promoter Score (NPS).

Ta hjälp av ett Affärssystem för att följa KPI

Som vi nämnt, kan en kontinuerlig övervakning och analys av dessa mätvärden hjälpa dig att fatta datadrivna beslut, optimera verksamheten och erbjuda en exceptionell kundupplevelse.  Det kan dock vara tidskrävande att manuellt behöva samla in och sammanställa all data. Därför kan det vara värt att överväga ett affärssystem som själv kan mäta KPI:er och dra slutsatser om den viktigaste datan – så att ni får mer tid till att arbeta fram lösningar.

Ett affärssystem fungerar som ryggraden i din e-handel genom att integrera olika affärsprocesser, hantera lager och ordrar samt effektivisera verksamheten. Vill du läsa mer om vårt Affärssystem Nemo, kan du göra det här!

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Hur du Minskar Returgraden på din Webshop

Hur du Minskar Returgraden på din Webshop

Förståelsen och hanteringen av dina returer är avgörande för att säkerställa en effektiv och lönsam webshop. Såhär kan du säkerställa…
Ny digital returvy i Nemo – automatisera returprocessen

Ny digital returvy i Nemo – automatisera returprocessen

Med en digital retur kommer kunden kunna välja returorsak, ladda upp bild vid behov och välja hur de ska skicka…
Ny integration till redovisningsprogrammet Tripletex

Ny integration till redovisningsprogrammet Tripletex

Nu kan ni använda Tripletex lösningar tillsammans med affärssystemet Nemo!
Trender inom E-handeln att haka på 2024

Trender inom E-handeln att haka på 2024

Här presenterar Eseco tre av de nytänkande säljtrender som du som e-handlare bör överväga att implementera för att ligga i…

Vi vet hur e-handel ska fungera när den fungerar som bäst, helt enkelt.

Registrera dig på vårt nyhetsbrev!

Lösningar

Eseco

©Eseco System AB [#this year :%Y]

 Jörgen Kocksgatan 4 • 211 20 Malmö • +46 40 636 20 60 • info@eseco.se

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner