fbpx
esecos logga

Ny konsumentköplag träder i kraft – fler lagändringar på väg för ett mer moderniserat konsumentskydd

Ny konsumentköplag träder i kraft – fler lagändringar på väg för ett mer moderniserat konsumentskydd

Den 1 maj 2022 började en ny konsumentköplag att gälla

Den innebär framförallt ett förstärkt konsumentskydd samt tillägg för att även täcka in digitala varor och tjänster. Två månader senare föreslås fler lagändringar att träda i kraft – allt för att modernisera och utveckla det befintliga konsumentskyddet.

Här nedan har vi sammanfattat några av ändringarna. Vill du veta mer rekommenderar vi konsumentverkets sida.

När gäller konsumentköpslagen?

 • Om en privatperson handlat en vara från ett företag.
 • Med “vara” menar man lösa ting så som livsmedel, kläder, elektronik och till och med djur.
 • Även digitalt innehåll och tjänster som e-böcker och streamingtjänster räknas in i lagen.
 • Varor som tillverkas efter beställning, exempelvis en specialbyggd båt.
 • Vid avtal där du betalar med dina personuppgifter i utbyte mot varor, inklusive digitala varor och tjänster.

När gäller inte konsumentköplagen?

 • När privatpersoner köper av andra privatpersoner.
 • När företag handlar av andra företag, även om du har en enskild firma.

Ytterligare förstärkt reklamationsrätt

Konsumentköplagen innebär idag att privatpersoner har tre års reklamationsrätt, det vill säga att de under dessa åren kan kan klaga på en vara och kräva att felet rättas till. Det kan röra sig om en reparation, utbyte av varan till en ny, att kunden häver köpet eller ett prisavdrag som motsvarar felet.

Efter att den nya lagen trädde i kraft har den omvända bevisbördan förlängts till två år, det vill säga tiden då det räknas som ett ursprungligt fel och annars är upp till säljaren att eventuellt bevisa att varan inte redan var felaktig då konsumenten köpte den. Tidigare var den här tiden sex månader. Efter de två åren landar bevisbördan på konsumenten, som då själv måste visa att felet är ursprungligt.

Avvikande:

 • För digitalt innehåll som levereras vid ett enda tillfälle är den omvända bevisbördan 1 år.
 • För varor som innehåller digitala delar som ges kontinuerligt är den omvända bevisbördan upp till 3 år. Om det levererats enskilt är det 2 år.
 • För digitalt innehåll eller tjänster som levereras kontinuerligt, exempelvis en streamingtjänst, gäller den omvända bevisbördan under hela avtalstiden.
 • Vid köp av djur är den omvända bevisbördan sex månader.

Vad räknas som fel på varan, tjänsten eller innehållet?

 • Om varan inte fungerar.
 • I fall varan inte stämmer överens med vad företag och konsument avtalat om, exempelvis mängd, innehåll eller kvalitet.
 • Har företaget inte informerat konsumenten om detaljer kring varan som borde ha informerats om räknas även det som ett fel.
 • Om ett digitalt innehåll eller digital tjänst inte tillhandahålls till kunden i den senaste versionen (om inte annat avtalats).
 • Företaget har installerat varan felaktigt.

Vad finns det för lösningar på en reklamation?

Om kunden upptäcker ett fel på sin vara eller tjänst inom reklamationstiden är företaget skyldig att ta emot reklamationen. Beroende på varan eller tjänsten kan det finnas olika lösningar på reklamationen:

 • Reparera felet.
 • Byta till en ny vara.
 • Ge ett prisavdrag motsvarande felet.
 • Låta konsumenten häva köpet och ge pengarna tillbaka.
 • Ge ersättning för reparation.
 • Låta konsumenten hålla inne betalningen.
 • Ge skadestånd.

Vid reparation har företaget två reparationsförsök på sig. Uppstår samma fel en tredje gång har konsumenten rätt att tacka nej till en till reparation. I fall det är så att kunden får en ny vara har denne rätt till tre års reklamation även på den varan, från dagen då kunden fick den nya varan.

Ett moderniserat konsumentskydd: Fler lagändringar 1 juli

Utöver konsumentköplagen kan vi förvänta oss fler lagförändringar som ska innebära en modernisering och anpassning till den digitalisering av konsumtion. Redan 1 juli 2022 förväntas nästa omgång av lagändringar träda i kraft och då gäller det avtalsvillkorslagen, prisinformationslagen, distansavtalslagen och marknadsföringslagen.

Dessa kommer bland annat att innebära:

 • Krav på att visa hur mycket en vara kostade innan en prissänkning, det vill säga det pris som varan har haft under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Detta för att motverka att företag höjer priser på en vara för att sedan sänka det kort därefter i marknadsföringssyfte (något som varit vanligt bland e-handlare innan exempelvis Black Friday).
 • Vidareförsäljning av evenemangsbiljetter blir förbjudet, i de fallen då det är en näringsidkare som köpt biljetterna via automatiserade medel.
 • Vid försäljning på marknadsplatser måste det framgå om säljaren av en vara är en näringsidkare eller inte, samt vilka regler som ska gälla för det köpet.
 • Möjligheten att utfärda marknadsstörningsavgift samt sanktionerna för överträdelser kommer att utökas. Beloppet föreslås bli mellan 10 000 (som lägsta summa) och 4% av företagets årsomsättning (som högsta summa).

Vill du läsa på mer?

Vill du läsa mer om konsumentköplagen sammanfattat, rekommenderar vi konsumentverkets sida:
Till konsumentverkets sida.

Vill du läsa konsumentköplagen i sin helhet så hittar du den här:
Till Riksdagens sida.

Vill du läsa mer om de kommande lagändringarna kan du göra det här:
Till Regeringens sida.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Hur du Minskar Returgraden på din Webshop

Hur du Minskar Returgraden på din Webshop

Förståelsen och hanteringen av dina returer är avgörande för att säkerställa en effektiv och lönsam webshop. Såhär kan du säkerställa…
Ny digital returvy i Nemo – automatisera returprocessen

Ny digital returvy i Nemo – automatisera returprocessen

Med en digital retur kommer kunden kunna välja returorsak, ladda upp bild vid behov och välja hur de ska skicka…
Ny integration till redovisningsprogrammet Tripletex

Ny integration till redovisningsprogrammet Tripletex

Nu kan ni använda Tripletex lösningar tillsammans med affärssystemet Nemo!
Trender inom E-handeln att haka på 2024

Trender inom E-handeln att haka på 2024

Här presenterar Eseco tre av de nytänkande säljtrender som du som e-handlare bör överväga att implementera för att ligga i…

Vi vet hur e-handel ska fungera när den fungerar som bäst, helt enkelt.

Registrera dig på vårt nyhetsbrev!

Lösningar

Eseco

©Eseco System AB [#this year :%Y]

 Jörgen Kocksgatan 4 • 211 20 Malmö • +46 40 636 20 60 • info@eseco.se

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner