Drop shipping vs. affiliates

2017-03-29


Bild om affiliates

Eftersom vi ändå ”snöat in” lite på drop shipping vill jag även nämna ett annat sätt att jobba på, nämligen via annonsnätverk.

Nu senast florerade det ett inlägg på twitter; ”Dropshipping vs. affiliates, which is best for my e-commerce?”.

Det förstnämnda innebär egentligen att du som e-handlare säljer varor som ligger på någon annans lager och man kan (förenklat) säga att du är återförsäljare åt dropshippingleverantören. I det andra fallet handlar det om att du annonserar åt din dropshippmentleverantör för att generera leads som leder till försäljning. Det är egentligen en typ av marknadsföring, där du kan få kickback på de leads som blir en riktig försäljning.

Utifrån vad vi har sett genom åren tycker vi att en kombination borde funka istället för att tänka ”antingen eller”. Dropshipping löser ett praktiskt problem, du kan sälja en vara som du gillar men kanske inte har råd/möjlighet att lagerföra själv. Att vara affiliator löser en annan fråga, du hjälper till att generera trafik till en leverantör genom smart marknadsföring och exponering i rätt segment. Frågan du ska ställa dig är: vad du är och vill vara. Vill du vara den egna webshopen som har smart logistiklösning och inget lager, eller vill du vara ett effektivt skyltfönster för någon annan?

Varför inte prova en kombination? För det ena utesluter inte det andra.

Läs mer om droppshipping och affiliates här:

Wikipedia – Drop shipping

Wikipedia – Affiliate marketing

E-commerce Nation – Drop shipping or affiliate marketing

Kontakta oss

Tel: 040-6362060

E-post: info@eseco.se

Adress: Jörgen Kocksgatan 4, 21120 Malmö